Styrelsen i HAS

Harry Arnold-sällskapets styrelse 2017

 

 

Ordförande

Bo Hirche

tel. 046-70 50 58

bo@harryarnold.se

 

Vice ordförande och sekreterare

Birgitta Nilsson

birgitta@standby.com

 

Kassör

Tommy Nilsson

tommy.anki@telia.com

 

Ledamöter

Roger Berg

roger@rogerberg.com

 

Ulla Neumann

ulla.sniff.music@tele2.se

 

Peter Kastensson

pkastensson@gmail.com

 

Suppleanter

Bengt Houltzén

bengt.houltzen@robiniaeuro.se

 

Helge Ström-Olsen

hso@impentab.com

 

Arkivarie

Ragnvall Dahlström

tel. 040-44 71 79

 

Redaktion Stand By

Birgitta Nilsson

Bo Hirche

Jan Jansson

jannac@telia.com

 

Musik och evenemang

Roger Berg

Ulla Neumann

 

Ansvarig Hemsidan

Peter Kastensson

 

 

Copyright © All Rights Reserved