Stand by stipendiater genom åren

Stand By-stipendiater genom åren

2019 Lukas Flink
Ludvig Samuelsson och

Hilda Nordkvist2018 Charlotta Andersson2017: Cornelia Nilsson


2016: Lars Gullberg


2015: Simon Petersson


2014: Nanna Carling


2013: Kathrine Windfeld


2012: Björn Ingelstam


2011: Rasmus Nyvall


2010: Filip Jers


2009: Sven-Erik Lundeqvist


2019 års stipendiater fick med bidrag från Bifrost Orden vardera 5.000 kronor!
Foto:

PETER KASTENSSON

Harry Arnold Sällskapets ordförande Bo Hirche delar ut 2015 års Stand By-stipendium till Simon Petersson

Cornelia Nilsson, Stand By-stipendiat 2017

Björn Ingelstam, den unge trumpetaren från Helsingborg, fick Stand By Stipendiet 2012. Foto: PETER KASTENSSON.