Sällskapets historia

Harry Arnold-sällskapet bildades den 22 juli 1991. Sällskapets första styrelse bestod av:

Ragnvald Dahlström (han är fortfarande med!), Bertil Nilsson, Jerle Lindblad, Ulf Åbjörnsson, Lennart Isberg, Leif Uvemark, Elon Arenhill samt Carl-Axel Ahlm. Alla hade ett förflutet hos eller stort intresse för Harry Arnold och den musik han stod för.

Danspalatset Amiralen blev den självklara mötesplatsen. Där på ”Hyllan”; andra våningen avhölls årsmöte och övriga föreningsmöte. Vid två tillfällen, vår o höst, ordnade föreningen dansaftnar med Amiralens storband som primus motor. Dessa danskvällar var under många år mycket populära och drog 400-500 dansglada personer. På fasaden till vänster om trappan till Amiralen finns idag en minnesplakett som informerar om att ”här spelade Harry Arnold och hans orkester upp till dans”.

Föreningen startade redan i sina första skälvande månader en tidning, som fick namnet ”Stand By” efter den låt som Harry skrev till Radiobandet men den hette då ”This is Harry”. Tidningen utkommer årligen med fyra nummer. I stadgarna står att föreningen skall tillvarata den musik som Harry stod för samt föra ut denna till alla som hade ett intresse av denna. Under Harrys korta liv, han blev endast 50 år gammal, blev han mycket musikproduktiv.

Årligen delar föreningen ut ett stipendium, som delas ut till någon musiker eller annan person som, enligt styrelsen, gjort sig förtjänt av detta. Utdelningen skedde fram till och med 2015 vid en konsertafton i Pildammsparken på Malmö Sommarscen. Där har Amiralens Storband spelat musik av bland annat Harry Arnold men även annan musik i storbandstilen. 2015 var det Roger Berg Big Band på scenen.

Sällskapet försöker också att samtidigt presentera någon ny kommande stjärna inom storbandsjazzen och Sällskapet delar då också sedan 2009 ut ett ungdomsstipendium till någon musikalisk ungdom för att stödja deras utbildning mm. Gällande Stand By-stipendiet 2016 fick vi tyvärr besked av Malmö Sommarscen att vi inte fick vara med på Pildammsteatern och det årets stipendium fick delas ut delas på Malmö Livs scen Kuben (Stand By) och dels vid föreningens Höstmöte på Annebergsården HAS-stipendiet. Malmö Kultur har varit medarrangör vid Pildammskonserten dit vi hoppas kunna komma tillbaka, men vi har inte fått vara med sedan dess.. Vi kan ju påminna om att en av grundarna till vårt Sällskap, Leif Uvemark, spelade med sitt storband där i 25 år.
Stand By-stipendiet har sedan 2018 delats ut på Annebergsgården och i år, 2023, kan vi genom ett samarbete med Bifrostorden/Ruby & Lars Ullmans Stiftelse dela ut fyra stipendier à 15.000 kronor.

Föreningen har under senare år ändrat lite på sin inriktning och gått över till att anordna konsertkvällar på Palladium och inte minst Konserthuset i Malmö – som dock inte längre är tillgängligt – för att med olika storband och artister föra ut Harrys musik.

Bo Hirche, ordförande.

För närvarande består sällskapet av ca 250 medlemmar där medlemsavgiften är 300 kronor/år. Då ingår fyra nummer av ”Stand By”, rabatterat pris till konserter som vi arrangerar, inbjudan till medlemsafton med musik eller annan aktivitet som kan kopplas till Harry Arnold.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till vår förening.