Välkommen till

Harry Arnold Sällskapet

~ Anslagstavlan ~

Senaste nytt och viktigt

Nu väntar stipendieutdelningen

Nu är vi igång! Covid-19 har släppt sitt grepp (hoppas vi) och vi kunde avverka ett välbesökt årsmöte med fin underhållning (klicka på Senaste årsmötet ovan). Närmast för oss i HAS väntar stipendieutdelningen den 28 november på Annebergsgården tillsammans med Bifrost-orden där tre unga musiker kommer att få 10.000 vardera i Stand By-stipendier. Dessa kommer närmare att presenteras här när det drar ihop sig.

Annons stipendiatkonsert 2021

2021 års stipendiater presenterar sig själva

Bestämt om årsavgifter för 2021-2022 pga Coronan

Som alla vet har vi drabbats av en svår covid 19-pandemi som omöjliggjort alla sammankomster under ett och ett halvt års tid. Det ser dock ut som ett ljus kan skönjas i tunneln och den 26 september 2021 kunde vi äntligen hålla årsmötet 2021.

Styrelsen har beslutat att den som har betalat, eller nu betalar in årets medlemsavgift, får denna att gälla även för 2022.

Bli medlem i Harry Arnold-sällskapet!

Du får rabatt på våra konserter och medlemstidningen Stand By som kommer med fyra nummer per år. 

Bara 250 kronor till bankgiro 5777-5884