Välkommen till

Harry Arnold Sällskapet

~ Anslagstavlan ~

Senaste nytt och viktigt

Klicka på Bloggen: Swingin' News och läs om

Årets Stand By- och Bifroststipendiat er
"Stipendiater - Senaste stipendiet"

Stand By-stipendiaterna presenterar sig själva

MONICA DOMINIQUE MED MONDAY NIGHT BAND PÅ MALMÖ LIVE

Lady Lynette och Sven Bjerstedt på Victoria

SVANTE THURESSONS MINNESKONSERT PÅ PALLADIUM

Klicka på:

Betala gärna in årsavgiften för 2023 på 300 kronor

Styrelsen har beslutat att efter många år höja årsavgiften till 300 kronor, vilket vi hoppas våra medlemmar har förståelse för.

Bli medlem i Harry Arnold-sällskapet!

Du får rabatt på våra konserter och medlemstidningen Stand By som kommer med fyra nummer per år. 

Skicka medlemsavgiften 300 kronor till bankgiro 5777-5884