Välkommen till

Harry Arnold Sällskapet

~ Anslagstavlan ~

Senaste nytt och viktigt

Bestämt om årsavgifter för 2021-2022 pga Coronan

Som alla vet har vi drabbats av en svår covid 19-pandemi som omöjliggjort alla sammankomster under ett och ett halvt års tid. Det ser dock ut som ett ljus kan skönjas i tunneln och den 26 september 2021 kunde vi äntligen hålla årsmötet 2021.

Styrelsen har beslutat att den som har betalat, eller nu betalar in årets medlemsavgift, får denna att gälla även för 2022.

Bli medlem i Harry Arnold-sällskapet!

Du får rabatt på våra konserter och medlemstidningen Stand By som kommer med fyra nummer per år. 

Bara 250 kronor till bankgiro 5777-5884