Välkommen till

Harry Arnold Sällskapet

~ Anslagstavlan ~

Betala gärna årsavgiften för 2023

300 kronor kostar medlemsavgiften för 2023 och vi är förstås tacksamma för en snabb inbetalning.

Du får rabatt på våra konserter och medlemstidningen Stand By som kommer med fyra nummer per år.

300 kronor till bankgiro 5777-5884