Harry Arnold-sällskapets styrelse 2023

Ordförande

Elinore Uvemark
0705-447730
elinore@uvemark.se

Vice ordförande & vice sekreterare

Birgitta Nilsson
Tel 0706 010155
birgitta@harryarnold.se

Sekreterare

Maria Cedergren
m.cedergren@gmail.com

Kassör

Mårten Lundgren
0706 307585
mail@martenlundgren.se

Ledamöter

Roger Berg
roger@rogerberg.com

Bo Hirche
bo@harryarnold.se

Suppleanter

Helge Ström-Olsen
hso@impentab.com

Ulla Neumann
ulla.sniff.music@gmail.com

Arkivarie

Ragnvall Dahlström
Tel 0708 159244

Redaktion Stand By

Birgitta Nilsson
Bo Hirche
Roger Berg
Peter Kastensson

Musik och evenemang

Roger Berg
Ulla Neumann

Hemsidan

Roger Berg och Peter Kastensson
Ansvarig utgivare: Elinore Uvemark