Harry Arnold-sällskapets styrelse 2023

Ordförande

Bo Hirche
Tel 046-70 50 58
bo@harryarnold.se

Vice ordförande & vice sekreterare

Birgitta Nilsson
Tel 0706 010155
birgitta@harryarnold.se

Sekreterare

Maria Cedergren
m.cedergren@gmail.com

Kassör

Tommy Nilsson
tommy.anki@telia.com

Ledamöter

Roger Berg
roger@rogerberg.com

Ulla Neumann
ulla.sniff.music@gmail.com

Elinore Uvemark
elinore@uvemark.se

Suppleanter

Bengt Houltzén
bengt.h@robiniaeuro.se

Helge Ström-Olsen
hso@impentab.com

Arkivarie

Ragnvall Dahlström
Tel 0708 159244

Redaktion Stand By

Birgitta Nilsson
Bo Hirche
Roger Berg
Peter Kastensson

Musik och evenemang

Roger Berg
Ulla Neumann

Hemsidan

Roger Berg och Peter Kastensson
Ansvarig utgivare: Bo Hirche