Kan Harry Arnold-sällskapet överleva?

Vid styrelsemötet den 21 oktober diskuterades återigen Harry Arnoldsällskapets ekonomi. Jag fick då i uppdrag att skriva om det ekonomiska läget i föreningen.

DEN ÄR INTE GOD!!!

Under ett par år gjorde vi stora överskott när vi hade storbandskonserter på gamla Konserthuset, vi hade två utsålda hus och fick ett stort överskott i kassan.

Efter att konserthuset lagts ned och vi körde konserter på Palladium gick det med 50.000:- i förlust. Vi hade också flera träffar på Annebergsgården, (årsmöten och medlemsträffar) som alla gick minus, men vi hade pengar. 2016 och 2017 blev vi tyvärr inte anmodade att medverka på Pildammsteatern. Malmö Stad menade att vårt koncept inte passade in i deras utbud, här missade vi 35.000:- per år. Dessa pengar från kommunen täckte våra kostnader för våra stipendier och för Storbandet. Trots detta delade vi ut Harry Arnoldstipendiet ( 10.000:- ) och ungdomsstipendiet (3000:-) vilket ytterligare gjorde att vår kassa sinade.

Vår fina medlemsskrift Stand By kostar också mycket pengar c:a 12.000:- per nummer, vi ger ut fyra nummer per år, dock var nr2-3 ett dubbelnummer för att sänka våra kostnader. Vi måste ge ut 4 nummer årligen för att undgå att betala moms, Våra medlemsavgifter c:a 35.000:-per räcker således inte till att betala Stand By.

Vi har sökt bidrag på flera ställen, Kulturförvaltningen, Malmö Sommarscen, Malmö Stad m.fl. men ingen har lämnat något positivt besked ännu.
Om vi inte får något ekonomiskt stöd under 2017 för 2018 måste vi besluta om ifall Harry Arnold Sällskapets skall finnas kvar eller ej.

TOMMY NILSSON
Kassör

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *