OBS!!!! Viktigt meddelande från kassören!!!

Banken, som sällskapet anlitar, har nu ändrat i sina rutiner. Dom kommer

inte automatiskt att skicka ut någon översikt för de inbetalningar som ni

medlemmar gör till vårt bankgiro. Om kassören vill få en sådan uppgift vid

varje tillfälle kommer detta att kosta ca 80:- och det anser styrelsen blir för

dyrt för oss. Så fortsättningsvis behöver ni medlemmar göra följande; sätt

in den summa som avses ( det kan gälla medlemsavgift eller anmälan om

deltagande på våra aktiviteter eller annat skäl) på bankgiro 5777-5884

men glöm inte att meddela vad pengarna avser samt ERT Namn. Ni kan

också Swisha till Tommy på telefon 0768-46 81 91 eller i efterhand maila

tommy.anki@telia.com vad insättningen avser och ERT Namn. Görs inte

detta har vi ingen möjlighet att veta vem som gjort vad och varför. Vill

också passa på att be er som INTE betalt medlemsavgiften för 2023 att

SNARAST GÖRA DETTA. Avgiften är 300:- Medlemsavgiften är viktig för

sällskapets överlevnad och en förutsättning för kommande evenemang.

TOMMY NILSSON, kassör

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *